Veikart


Veikart og budsjettrammer med 3-årig perspektiv er en del av tjenestestyringen for fellestjenester.

Veikartene revideres årlig, og skal bidra til:

  • Å realisere målene i handlingsplanen og digitaliseringsstrategien
  • Forutsigbar kostnadsutvikling i et 3-års perspektiv med angivelse av finansieringskilder
  • Forventningsstyring for tjenesteutviklingen for hva som kommer når
  • Å sikre en riktig balanse mellom ressursbruk på drift/vedlikehold og nyutvikling
  • Styring av handlingsrom og avhengigheter på tvers av områder og på tvers av tjenester, plattformer og infrastruktur

Tjenesterådenes sekretariat utarbeider veikartene basert på underlag fra tjenesteområdeansvarlig og tjenesterådenes anbefalinger og prioriteringer, samt innspill fra fagutvalg. Veikartene oppdateres årlig og behandles i Digitaliseringsstyret.

Foreløpige veikart/treårige planer (under arbeid):


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter