Undervisning

Emneevaluering

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler som et ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid.