Tjenestestyring


Det er vedtatt en samstyringsmodell og et rammeverk for tjenestestyring i høyere utdanning og forskning.

Samstyringsmodellen

Samstyringsmodellen for digitalisering og tjenestestyring i høyere utdanning og forskning er vedtatt av Digitaliseringsstyret. Den skal ivareta institusjonenes behov og interesser, og sikre hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. 

Rammeverk for tjenestestyring

Rammeverket Forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og forskning (pdf) beskriver hvordan tjenestestyring av fellestjenester skal utøves og praktiseres innenfor rammen av samsstyringsmodellen for høyere utdanning og forskning. Målgruppen er de som har en rolle i tjenestestyringen. Rammeverket beskriver de til enhver tid gjeldende retningslinjer knyttet til tjenestestyring innen høyere utdanning og forskning.

Til rammeverket hører også et sett maler:

Veikart

En viktig del av tjenestestyringen er veikart for tjenesteområdene.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter