Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhetMandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for tjenesterådene

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Lars Erik Aas, Høgskolen i Østfold

Deltakere

Navn Stilling Institusjon
Håvard Myhrer Senioringeniør ved IT-avdelinga Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Frode Evenstad Seksjonssjef ved seksjon for brukernære tjenester  Universitetet i Sørøst-Norge
Tore Rydgren Seksjonsleder for lærings- og forskningsteknologi i IT-avdelingen Høgskolen i Innlandet
Eli Løvaas Kolstø Økonomidirektør Universitetet i Stavanger
Lars-Erik Aas Informasjonssikkerhetsansvarlig og beredskaps- og sikkerhetsansvarlig Høgskolen i Østfold 
Jan Kristian Walde Johnsen Seksjonsleder IT-fellestjenester  Universitetet i Bergen
Arne Dag Fidjestøl Seksjonssjef IT Drift  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Roy Dragseth Seksjonsleder for basistjenester UiT Norges arktiske universitet
Lars Fredrik Hatlehol Avdelingsdirektør Unit
Bjørn Kopperud Avdelingsdirektør Uninett

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter