Tjenesteråd for forskningMandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for tjenesterådene

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Maria-Carme Torras Calvo, Universitetet i Bergen 

Deltakere 

  Tittel Institusjon
Maria-Carme Torras Calvo Direktør Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen (UiB)
Pål Vegar Storeheier Dr.scient, seksjonsleder for forskning og utdanningskvalitet UiT Norges arktiske universitet
Gitte Solveig Kolstrup Bibliotekdirektør Universitetet i Stavanger (UiS)
Terje Andreas Mathisen Prodekan/Professor Nord Universitet
Yngve Foss Avdelingsdirektør FoU OsloMet
Hanne Cecilie Otterdal Produktansvarlig for Helseanalyseplattformen Norsk Helsenett SF (NHN)
Gard Thomassen Underdirektør USIT Universitetet i Oslo (UiO)
Pål Romundstad Prodekan forskning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Henriette Hafsaas Leder forskningsadministrasjonen Høgskolen i Volda
Jesper Christian Mørch Biblioteksdirektør, fung. forskningdirektør Universitetet i Agder (UiA)
Trude Eikebrokk Leder kunnskapsforvaltning Sintef
Frode Arntsen Avdelingsdirektør Unit

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter