Tjenester
Innkjøp og rammeavtaler

Innkjøp og rammeavtaler

Rammeavtaler som er levert av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Alma - bibliotekssystem

Alma biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.
FileSender - filoverføring

Filoverføring – FileSender

FileSender er løsningen for deg som trenger å sende store filer. Tjenesten sørger for enkel overføring av store filer ved bruk av nettleser. Filene kan overføres til én eller flere mottakere. Tjenesten har blitt testet med filer på opptil 1000 GB.
Oria - søketjeneste

Oria søketjeneste

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.