Tjenester
Samordna opptak

Samordna opptak

Samordna opptak ble opprettet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. For mer informasjon, ta kontakt med Samordna opptak på https://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/.
DOI - gjør forskningsdata synlig

DOI - gjør forskningsdata mer synlige

"Når vi publiserer med DOI, får den som leverer datasettet en trygghet for at det forblir tilgjengelig på sin opprinnelige form, for at det forblir assosiert med den eller de som har laget datasettet, og for at datasettet kan siteres korrekt ved enhver framtidig bruk."

- Stein Tronstad, seksjonsleder for miljødata ved Norsk Polarinstitutt
FS-konnektor

Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor

FS-konnektor er en programvare som er utviklet i UH-sektoren som gjør det mulig å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) til BAS. FS-konnektor er en åpen programvare, eiet av universitets- og høgskolesektoren, og er utviklet og støttet i sektoren sin regi. Et konsortium av virksomheter i sektoren leverer FS-konnektor.