Unit4 ERP (UBW/Agresso) – Økonomisystem


Økonomitjenesten bygger på økonomisystemet Unit4 ERP (tidl. UBW/Agresso), anskaffet av Kunnskapsdepartementet og levert av Sikt. Tjenesten er laget for å dekke universiteter og høyskolers behov, og utvikles løpende i tett samarbeid med virksomhetene.

Systemet har meget høy kvalitet og en fleksibilitet som gjør at det enkelt kan tilpasses statens økonomimodell og rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet og andre offentlige instanser. Det er den enkelte kunde som eier og har ansvaret for å registrere regnskapsdata og all annen informasjon tilknyttet systemet.

Hvem kan benytte tjenesten 

Økonomisystemet Unit4 ERP leveres og driftes av Sikt tilpasset statlige universiteter og høgskoler.

Beskrivelse av tjenesten

Økonomisystemet og tilbudet av funksjonalitet tilpasses universitetenes og høgskolenes behov gjennom kontinuerlig rådgivning og kundemedvirkning. Økonomisystemet er godt koordinert med andre økonomiske og administrative system som leveres av Sikt.

Tjenesten er tilpasset sektorens overordnete krav til IT-arkitektur og IT-sikkerhet, og er integrert med følgende tjenester:

 • Lønn- og personalsystem
 • Felles studieadministrativt system (FS)

Unit4 ERP består av en rekke integrerte moduler som kan benyttes innen økonomi- og regnskapsområdet.
Tjenesten gir virksomhetene:

 • Felles pålogging til Unit4 ERP og tilgang til driftsinformasjon gjennom egen portalløsning
 • Installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvaren Unit4 ERP
 • Drift av servere og nødvendig basisprogramvare
 • Backup av data
 • Ytelsesoppfølging
 • Applikasjonsdrift for Unit4 ERP som system
 • Mulighet for å etablere kundespesifikke grensesnitt mot andre for- og ettersystemer
 • Mulighet for å anskaffe kundespesifikke tilleggsmoduler til Unit4 ERP ut over Kunnskapsdepartementets standardlisens
 • Brukerstøtte
 • Konsulentbistand
 • Kurs, workshops og generell kompetanseheving levert direkte av direktoratet eller via eksterne konsulenter
 • Brukerfora og andre møteplasser for kundens brukere av tjenesten
 • Mulighet for å påvirke hvilke tjenesteområder som skal vektlegges gjennom brukerstyrte arbeidsutvalg
 • Regelmessig uttrekk av data til Riksrevisjonen

Kostnad

En årlig tjenesteavgift fra Sikt dekker kostnader til lisenser, vedlikehold, drift og brukerstøtte av økonomisystemet. Avgiften inkluderer også kostnader for tjenesteansvarlig og drift av arbeidsutvalg og faggrupper. 
Eventuelle tilleggsmoduler som den enkelte virksomhet ønsker å anskaffe separat kan kjøpes direkte over rammeavtalen med Unit4.

Organisering av tjenesten

Tjenesten hører inn under tjenesteråd for administrative tjenester. Tjenesterådet består av representanter med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen virksomhet. Rådet har hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innenfor tjenesteområdet.

Et arbeidsutvalg leder arbeidet med tjenesten, og består av representanter fra sektoren. Arbeidsutvalget består av representanter fra følgende institusjoner (pr. nov 2020): Høgskolen Østfold, Høgskolen på Vestlandet, OsloMet, Universitet i Sørøst-Norge og Universitet i Agder. 

I tillegg er det etablert faggrupper for innkjøp/faktura (BFS) og prosjekt. Faggruppene skal samle og foreslå utvikling knyttet til fagområdet. 

Teknisk drift av Unit4 ERP gjøres av Usit (IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo), mens Arribatec har ansvaret for applikasjonsdrift og vedlikehold.

Support

Brukerstøtte koordineres av Sikt. Henvendelser skal i hovedsak rettes til Sikt på e-post kontakt@sikt.no.

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@sikt.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter