Time-/romplanleggingsverktøy


Ved hjelp av Sikts tjeneste Time-/romplanleggingsverktøy kan universiteter og høgskoler planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte.

Via det digitale systemet får forelesere se sine timeplaner, og man fordeler tilgjengelige auditorier, grupperom og andre ressurser. Et time-/romplanleggingssystem benyttes i hovedsak av studie- og eksamensansvarlige, men kan også være åpent for studenter og øvrige ansatte. Verktøyene leveres av TimeEdit (preferert leverandør), IST og Scientia.

Hvem kan benytte tjenesten

Et time-/romplanleggingssystem benyttes i hovedsak av de ved institusjonen som legger ressurskabalen, men det kan også brukes av studenter og øvrige ansatte til for eksempel visning av timeplaner eller booking av rom. Dette kan altså være et system for alle ansatte og studenter.

Forutsetninger

Det har vært gjennomført en anskaffelse som tilbyr påmeldte universiteter og høgskoler å kjøpe et time-/romplanleggingsverktøy gjennom en rammeavtale. For å kunne ta i bruk tjenesten må høgskolen eller universitetet stå som rettighetshaver i kontrakten.

Time-/romplanleggingsverktøy krever Feide-innlogging.

Beskrivelse av tjenesten

Valgt preferert leverandør er TimeEdit. De to andre leverandørene som fikk rammeavtaler er IST og Scientia; se under Forutsetninger hvordan disse kan benyttes. Merk at dersom høgskolen eller universitetet skal ta i bruk funksjonalitet som dekkes av en rammeavtale som institusjonen er rettighetshaver på, og institusjonen må fornye eksisterende eller inngå nye avtaler for å realisere dette, så skal man benytte inngåtte rammeavtale. Gyldige/løpende avtaler – typisk systemer man bruker per i dag – kan benyttes inntil første utløp/fornyelse. Dette er regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Kostnad

Institusjoner betaler for selve systemet direkte til leverandør. Nærmere prisinformasjon og betingelser finnes i kontrakten. 

For mer informasjon og tilgang til kontrakter og priser, kontakt Sikt.

Bestillingsinformasjon

For å bestille tar institusjonen direkte kontakt med preferert leverandør, eller leverandøren som vant en eventuell gjennomført minikonkurranse. For tilgang til kontrakter, priser og mer informasjon, kontakt Sikt.

Organisering av tjenesten

Tjenesten koordineres av Sikt. Sikt har inngått rammeavtalene på vegne av rettighetshaverne i UH-sektoren. Deltakende institusjoner gjør avrop på denne rammeavtalen. Når rammeavtalen må fornyes, vil Sikt invitere institusjonene i UH-sektoren til å delta i et anskaffelsesprosjekt.

Pålitelighet

Definert i avrops-/rammeavtale.

Support

Skjer direkte mot leverandør, og er definert i avrops- og rammeavtale.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter