RUST - Register for utestengte studenter


RUST er en tjeneste som sørger for effektiv og trygg deling av vedtak om sanksjonerte av søker/student mellom høgskoler/universiteter. Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, som følge av vedtak, får slike rettigheter ved en annen institusjon.

Kort om RUST

Universiteter og høyskoler kan fatte vedtak om sanksjon for søkere og studenter som eksempel har benyttet falskt vitnemål i søknad om opptak, eller som har jukset på eksamen. I noen tilfeller vil sanksjonen gjelde for alle universiteter og høyskoler i Norge. RUST sørger for at vedtakene blir formidlet til de universitetene og høyskolene hvor søkeren /studenten også har søkt/studerer.

Kun utvalgte personer ved hver institusjon har tilgang på vedtakene. Når sanksjonsperioden er utløpt slettes personopplysninger og informasjon om vedtaket automatisk fra RUST.

Institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å benytte RUST.

RUST er utviklet av Sikt etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Sikt har forvaltningsansvaret for RUST.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter