Rekrutteringssystem - JobbNorge


Rekrutteringssystem er et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser. Blant annet innehar tjenesten mulighet for utlysning av stillinger på nett og papir, behandling av søknader og kommunikasjon med søkerne.

Hvem kan benytte tjenesten 

Kunder av Sikt kan gjøre avrop på kontrakten. Mye av funksjonaliteten som er etterspurt i anbudskonkurransen er rettet mot rekrutteringsprosesser i universitets- og høgskolesektoren, men systemleverandøren leverer tjenesten til alle bransjer.

Forutsetninger

Valgt leverandør av rekrutteringssystemet er Jobbnorge. Systemet er nettbasert og tilknyttet forskningsnettet. Feide-innlogging kan benyttes. Det forutsetter ingen installasjon eller oppdateringer og det er raskt å ta i bruk. 

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten sikrer profesjonell og sikker kommunikasjon med jobbsøkere. Den har et felles system som gir gevinster i form av utvikling av beste praksis, muligheter for integrasjon med andre systemer, og samarbeid på tvers av institusjonene i sektoren. I tillegg støtter den organisering mellom rekrutteringsmedarbeidere, ledere og faglige utvalg i rekrutteringsprosessen med blant annet:

 • Administrasjon av maler, screening, organisasjonsstruktur og intern arbeidsflyt
 • Utarbeidelse av stillingsannonser på flere språk
 • Screening for grovsortering av kandidater
 • Søkerlister og behandling av søknader
 • Loggføring av hendelser og automatisk svarbrev til søker 
 • Maler for enkel gjenbruk av tekst 
 • Varslingsfunksjonalitet og muligheter for rapporter på bakgrunn av søkermasse, stilling m.m.

 

Tjenesten har publisering direkte til elektroniske medier, papirmedier, sosiale medier og internasjonale databaser. 

Tjenesten har også

 • Fleksibel tilgangsstyring 
 • Annonser som fjernes fra nett ved utløpt søknadsfrist
 • Nettleseruavhengighet
 • Mulighet for utsending av personlighets- og evnetester

 

Systemet har integrasjon med påloggingstjenesten Feide og saks- og arkivsystemet Public 360. Ved ønske om flere integrasjoner, vurderes dette i forvaltningen hos Sik. 

Kostnad

Årlig tjenesteavgift dekker alle kostnader knyttet til anskaffelse, koordinering av samarbeidet og videreutvikling av systemet. Avgiften dekker også timekostnader for ansatte i Unit som utfører arbeid tilknyttet tjenesten. 

I tillegg til dette påløper lisenskostnader fra leverandør Jobbnorge. Denne faktureres direkte fra leverandør.

For mer informasjon om tjenesten og pris, kontakt Sikt.

Bestillingsinformasjon

Ta kontakt med Sikt for tilgang til kontrakt og avropsdokumenter. 

Organisering av tjenesten

For tjenesten er Unit kundekoordinator og forvalter av kontrakt mot leverandør av rekrutteringssystemet, Jobbnorge. Tjenesten hører inn under tjenesteråd for administrative tjenester. Tjenesterådet består av representanter med faglig tyngde som er relevant for tjenesteområdet, fortrinnsvis i en beslutningsrolle i egen virksomhet. Rådet har hovedansvar for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester innenfor tjenesteområdet.

Det er etablert en arbeidsgruppe av fagpersoner fra virksomhetene som bidrar til å utvikle felles praksis og som arbeider med felles endringsønsker og integrasjoner mot andre systemer.

Jobbnorge AS er leverandør av systemet. Konkurransen ble gjennomført høsten 2014, og kontrakt ble signert for fire år, gjeldende frem til 01.12.2018, forlenget til 31.12.2022. Ny anskaffelse er satt på vent i påvente av DFØ sitt prosjekt for strategisk HR, og mulighetene for eksisterende kunder å koble seg på en DFØ anskaffelse. Kunder gjør avrop på kontrakten direkte til Sikt, og forholder seg kun til Sikt som avtalepart og ikke systemleverandøren.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter