Plagiatkontroll


Plagiatkontrolltjenesten fokuserer på nasjonalt samarbeid og koordinering av utvikling av verktøy som kontrollerer studentbesvarelser for fusk.

Kort om tjenesten

Rammeavtalen for plagiatkontroll er inngått på systemet Urkund i 2016.

Tjenesten ble etablert ved UNINETT i 2017 og ble overført til Unit januar 2018, til Sikt i januar 2022.

Rammeavtaler signert: 2016

Varighet rammeavtaler: 3+1+1+1 år

Tjenesteansvarlig: Christine Johnsen

Organisering og styring:

 • Samarbeidsgruppe
 • Tjenesteråd for undervisningstjenester
 • Fagutvalg for utdanning
 • Digitaliseringsstyret

Tjenesterådet for undervisningstjenester består av medlemmer fra virksomhetene og benyttes for å ta overordnede beslutninger som gjelder prioriteringer og forvaltning av tjenesten. Prioriteringsrådet støtter seg på samarbeidsgruppen som består av faglige ansvarlige/superbrukere/kontaktpersoner og aktive brukere fra virksomhetene.

Finansiering/budsjettmodell/kostnad: Tjenesten finansieres av sektoren via en årlig tjenesteavgift der en fast andel fordeles på medlemmene, og resterende utregnes basert på virksomhetens størrelse.

Brukerstøtte: Gis av leverandørene i rammeavtalen
Studenter, fagansvarlige o.l.: kontakt ditt lærested for hjelp med problemer.

For mer informasjon, kontakt Sikt

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre det fremgår noe annet av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene. 

Tjenesten tar sikte på samordning av norsk sektor mot leverandør, dette gir oss høyere prioritet på utvikling enn om institusjonene hadde meldt inn behov og ønsker enkeltvis. Det etableres nå et samarbeidsnettverk for erfaringsdeling og definering av utviklingsbehov.

Tjenesten inkluderer følgende:

 • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling, samarbeid og erfaringsutveksling.
 • Samarbeid og erfaringsdeling av arbeidsprosesser og rutiner.
 • Mulighet for felles kjøp av utvikling fra systemleverandør.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer o.l.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av løsningen.
 • Juridiske vurderinger av verktøyet, bruk, kilder og data.
 • Oppfølging av kontrakter, leveranser og databehandleravtaler mot leverandør.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Beskrivelse av systemet

Systemet sjekker dokumenter for plagiat ved å sammenligne dem mot tekster fra ulike kilder på internett, og mot tidligere besvarelser ved egen institusjon. Det kan også gjøres avtaler slik at de sammenlignes mot besvarelser hos andre som benytter systemet, for eksempel andre høgskoler og universiteter i Norge. Innsending av besvarelsene og bruk av plagiatkontrollsystemet kan enten skje direkte, eller integrert i en læringsplattform eller system for digital eksamen

Hvem kan benytte tjenesten

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess.
 • Norske universiteter og høyskoler som allerede har egen avtale med Urkund.
 • Private universiteter og høyskoler kan melde seg på tjenesten ved å ta kontakt med tjenesteansvarlig.

Liste over universitetene og høyskolene som er rettighetshavere:

  • Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskolen i Innlandet 
  • OsloMet - Storbyuniversitetet
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Høgskulen på Vestlandet  
  • Høgskolen i Volda
  • Høgskolen i Østfold
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Nord universitet
  • Norges Handelshøyskole
  • Norges Idrettshøgskole
  • Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Politihøgskolen
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Stavanger
  • UiT - Norges arktiske universitet

  Øvrige medlemmer av tjenesten

  • Stiftelsen det teologiske menighetsfakultet
  • NLA høgskolen
  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Handelshøyskolen BI

  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter