Norsk APA referansestil


Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

Last ned Norsk APA-manual

Norsk APA 7.-manual, 2022, v.1.8. 

Se siste side for endringslogg

Tips: Naviger i manualen ved å bruke navigasjonsruta/innholdsfortegnelsen eller CTRL+F for å søke.

 

Den norske manualen tar utgangspunkt i Publication Manual of the American Psychological Association (7. utgave), samt APAs offisielle blogg.

Last ned norsk APA-stil til EndNote (bruk Firefox eller Chrome):

APA 7:

Om norsk APA-manual

Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men i juni 2018 ble det utarbeidet en felles løsning som bibliotekene kunne ta i bruk.

Redaksjonen for norsk APA-stil ble ferdig med arbeidet med tilpasningen av APA 7th til norsk 10. juni 2020. I juni 2022 ble APA 6th fjernet fra nettsiden etter en overgangsperiode på to år.

Redaksjonen anbefaler at man lenker til denne siden fremfor å kopiere filene over på egne nettsider. Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli. Oppdateringer av mindre feilrettinger skjer kontinuerlig.

Om redaksjonen

Redaksjonen for norsk APA-stil består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT.

Redaksjonen tar gjerne imot innspill på apa@lister.sikt.no. Redaksjonen svarer ikke på enkeltspørsmål eller gir veiledning i referansehåndtering.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter