Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)


Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge. Vitnemål blir sendt fra de skoleadministrative systemene som datafiler, slik at de blant annet kan brukes til kvalifisering og poengberegning for søkere som skal søke opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hva er NVB?

Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Elektroniske vitnemål blir sendt fra skoleadministrative systemer som datafiler, ikke som PDF av dokumenter utstedt på papir. Dette gjør at vitnemålene som ligger i NVB kan brukes til kontroll av kompetanse og poengberegning i opptaket for søkere som søker høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Vitnemålene blir også sjekket opp mot regelverket for føring av vitnemål i videregående skole av automatiske kontroller (kontrollmotor) før de blir lagret i NVB.

NVB sitt Skoleregister viser oversikt over videregående skoler i Norge som sender elektroniske vitnemål til NVB.

Hvem er brukerne?

NVB-brukere er ansatte ved fylkeskommunale skoler, private skoler og fagopplæringer, samt NVB-ansvarlige ved fylkeskommuner. Alle NVB-brukere må logge inn i NVB for å kunne sende inn vitnemålfiler, se tidligere innsendte vitnemål, tall, mm. 

Søkere og andre kan sjekke sine elektroniske vitnemål i Samordna opptaks søkerportal.

Trenger du mer informasjon om NVB? 

På nettsidene til Samordna opptak finner du mer informasjon om NVB, elektroniske vitnemål og mer.

Mer om NVB

Kontaktinformasjon

E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no (for søkere)

E-post: nvb-drift@samordnaopptak.no (for skoleeiere)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter