Nasjonal infrastruktur for bibliometri, NIB


NIB er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er å tilby norske forskningsinstitusjoner data til analyse av norsk og internasjonal forskning for å gjøre forskningen bedre.

Foto: Shutterstock

Bibliometri er statistiske analyser av bøker, artikler og andre publikasjoner, og brukes til benchmarking, nettverksanalyser, siteringsanalyser med mer. Scientometrics er studie av vitenskapelige publikasjoner.  

NIB vil inneholde data på nær 80 mill. publikasjoner fra hele verden når den er fullt operativ våren 2021. Til sammenligning har Cristin/Nasjonalt vitenarkiv, NVA, data på ca 200 000 publikasjoner med tilknytning til Norge. NIB har i tillegg både abstract og referansene til publikasjonene. 

Fordelene med NIB er flere: 

  • Dataene er ferdig innkjøpt og klare til bruk 

  • Alle institusjonene vil bruke akkurat de samme dataene, slik at det vil være lett å sammenligne analyser på tvers av institusjonene 

  • Alle institusjoner har lik tilgang til data som er helt likt formatert og kan dermed utveksle ulike analyseverktøy og skript, og slippe å utvikle alt selv 

  • Det er store muligheter for å hente ut store gevinster ved at dataene vaskes sentralt – helt likt for alle sammen – slik at den enkelte slipper selve jobben og kan forholde seg til at dataene er likt vasket for alle sammen 

  • Erfaringsutveksling/kompetanseutveksling  

En av de viktigste oppgavene til NIB er å koble NIB opp mot data i Cristin/NVA, slik at vi kan analysere norsk forskning med bruk av siteringsdata. En stor andel av publikasjonene i Cristin/NVA kan matches mot en publikasjon i NIB.  

De som skal bruke dataene administrativt skal få datasett på data.bibliometri.no. Foreløpig er det lagt ut testdata, med tanke på å utvikle gode datasett. Vi fokuserer på Bibliometriforum som organ for brukermedvirkning til NIB. 

Innen 1. mai 2021 skal det komme på plass “skarpe” datasett, feltbeskrivelser, kobling av NIB og Cristin-data for perioden 2010–2020 og databehandleravtaler. 

 

Spørsmål om tjenesten rettes til

Ivar Ternsell Torgersen, Seniorrådgiver

ivar.torgersen@sikt.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter