Mediasite – forelesningsopptak, komplett system


Mediasite er et komplett system for forelesningsopptak.

Systemet er bygget opp av opptakere og servere. Mediasite tilbyr opptak av en forelesning synkronisert med en VGA-kilde (i de fleste tilfeller slides). Avspilling av opptak kan gjøres på de fleste plattformer; Windows, Mac, Linux, iOS, Android (versjon Ice Cream Sandwich og over) og Blackberry. Tjenesten er et spleiselag der man søker å tilby en bedre tjeneste til en lavere pris enn hva hver enkelt institusjon klarer å tilby selv. 

Hvem kan benytte tjenesten 

Tjenesten kan bestilles av alle virksomheter som er kunder av Sikt.

Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfeller være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig til alle.  

Forutsetninger 

Institusjonen må sørge for at aktuelle lisenser er anskaffet fra produsenten av Mediasite, Sonic Foundry. Dette er et anliggende mellom institusjonen og Sonic Foundry.

Beskrivelse av tjenesten 

Mediasite kan være kostbart og komplekst å ta i bruk for institusjoner i norsk universitets- og høgskolesektor. Opptakere til systemet er forholdsvis dyre, og man trenger fem til seks servere for å levere og behandle videoer som er tatt opp med systemet. Mediasite-tjenesten fra Unit tar sikte på å arrangere driften av disse serverne som et spleiselag mellom deltakende institusjoner. Ved deltakelse i spleiselaget får man tilgang til full funksjonalitet som transkoding mellom videoformater, inkrementell backup og redundante servere. 

Ved å ta i bruk tjenesten vil deltakende institusjoner slippe den investeringen som er nødvendig for å ta i bruk Mediasite, samtidig som man får redusert sine driftskostnader betraktelig ved at disse utgiftene deles mellom deltakende institusjoner.

Man får også tilgang til en best mulig tjeneste ved at kunnskapen som de deltakende institusjonene besitter som brukere, vil kunne deles mellom institusjonene.

Kostnad 

Kostnadene ved tjenesten er delt i to, drift og lagring. Driftskostnadene faktureres etter Sikts betalingsmodell. Lagringskostnadene faktureres hver enkelt institusjon etter bruk. Pris per TB lagring er 12 000,–.

Bestillingsinformasjon 

For informasjon om bestilling kontakt Sikt.

Organisering av tjenesten 

Tjenesten forvaltes av Sikt.

Support 

Sikt vil ved kontraktsinngåelse tilby nødvendig opplæring for å komme i gang med tjenesten samt assistere ved oppsett av tjenesten og import av data ved flytting fra eksisterende installasjoner. Sikt vil ikke tilby brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten, men vil tilby nødvendig støtte til superbrukere av tjenesten.

Kontakt 

For mer informasjon om tjenesten kontakt Sikt.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter