Lisensavtalar for elektroniske forskingsressursar


Sikt har operativt ansvar for dei nasjonale forhandlingane av lisensavtalar for forskingsressursar.

Sikt forhandlar og administrerer avtalar med akademiske forlag på vegner av 129 institusjonar frå UH-, institutt- og helsesektoren, samt nokre fylkes- og folkebibliotek. Avtalane er organiserte i konsortium som betalingstenester.

Målet for forhandlingane er best moglege prisar og vilkår for norske fag- og forskingsbibliotek og mest mogleg open tilgang til forskingslitteratur.

 • Sikt forhandlar avtalar for 11 000 tidsskrift
 • Samla avtaleverdi er 230 000 000 NOK eks. MVA
 • 3/4 av totalsummen blir betalt av universiteta NTNU, UiO, UiB og UiT
 • Avtalane gir tilgang til 36 forskjellige elektroniske ressursar:
  • E-tidsskrift: Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, SpringerNature, Sage, m.fl.
  • Databasar: World Bank, Cambridge Scientific Abstracts m.fl.
  • Referansebasar: Scopus, Web of Science
  • Oppslagsverk: Ordnett, Clarify, Britannica

Les meir om avtalane Sikt administrerer.

Sikt er nasjonal koordinator for arbeidet med open tilgang og ansvarleg for nettstaden openscience.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter