GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier


GAUS er en webapplikasjon som gir saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning tilgang å lese andre institusjoners behandling og vedtak.

Kort om GAUS

Formålet med GAUS er å bidra til kvalitet og likebehandling ved vurdering om godkjenning av utenlandsk utdanning. Bekjentgjøring og deling av saksbehandling er forankret i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

GAUS har vedtak fra universiteter og høgskoler som benytter det studieadministrative systemet FS. I tillegg mottar GAUS vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT.

Les mer om GAUS


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter