Fagpersonweb


Fagpersonweb er en webapplikasjon som gir fagpersoner enkel tilgang til informasjon om sine studenter.

Kort om Fagpersonweb

Fagpersonweb lar fagpersoner utføre en rekke nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver slik som oppmøteregistrering, godkjenning av obligatoriske aktiviteter og sensurregistrering. Alle data som vises og registreres i Fagpersonweb hentes og sendes til/fra det studieadministrative systemet FS.

Fagpersonweb er utviklet av Unit og ble første gang satt i produksjon i 2011.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter