DOI - gjør forskningsdata mer synlige


"Når vi publiserer med DOI, får den som leverer datasettet en trygghet for at det forblir tilgjengelig på sin opprinnelige form, for at det forblir assosiert med den eller de som har laget datasettet, og for at datasettet kan siteres korrekt ved enhver framtidig bruk."

- Stein Tronstad, seksjonsleder for miljødata ved Norsk Polarinstitutt

Mer om Norsk Polarinstitutts erfaringer med DOI

Bruk av DOI (Digital Object Identifier), som er en varig og unik identifikator, gjør det mulig å sitere forskningsdata, rapporter og andre publikasjoner. Med forskningsdata menes her data som brukes som grunnlag for forskningen. Det kan være rådata som samles inn gjennom undersøkelser, eller det kan være registerdata samlet inn av andre aktører. Du kan knytte en DOI til både datasett, bilder, lyd, film, software og publikasjon.
DOI er en internasjonal standard og dine forskningsdata blir slik tilgjengelig globalt, dette bidrar til internasjonal synlighet for deg og din institusjon.

Fordeler for institusjonen

 • Gjør institusjonen og deres forskningsdata, artikler og rapporter synlig internasjonalt og gir påvirkningsmulighet
 • Den gjør det mulig å dele data nasjonalt og globalt
 • Den gjør det mulig for forskeren å få vitenskapelig merittering gjennom korrekt sitering av sine data

Fordeler for deg som forsker

 • gir mer presis og korrekt sitering av forskningsdata og publikasjoner
 • gir støtte til arkivering av forskningsdata for verifikasjon og gjenbruk
 • bidrar til internasjonal synlighet

Viktige forutsetninger for tildeling av DOI

Objektet må være siteringsverdig

Eksempler:

 • Datasett
 • Konferansepresentasjoner
 • Open access-artikler
 • Software
 • Rapporter

Objektet må ha gode metadata

Objektets metadata må registreres i metaskjema som er en xml-fil og må gjøres tilgjengelig på en presentasjonsside.
Link til metadataskjema og dokumentasjon med beskrivelse av obligatoriske elementer: http://schema.datacite.org/

Alle metadata er open access og kan høstes.

Langtidslagring og presentasjon av data

Den som tildeler DOI forplikter seg til langtidslagring av objektet, minimum i ti år. Den som tildeler DOI til objektet, forplikter seg også til å vedlikeholde korrekt URL til presentasjonsssiden og korrekte metadata til objektet.

Presentasjonssiden må inneholde:

 • Metadata for objektet
 • Tilgang til objektet

Hvis objektet er open access, må presentasjonssiden linke til fulltekst-dokument.
Dersom objektet ikke er open access, må presentajsonssidene inneholde en oversikt over vilkår for tilgang.

Hvordan kan mine forskningsdata få en DOI?

 • Hvis din institusjon har egne tjenester for lagring av forskningsdata, kan institusjonen inngå avtale med Sikt om tildeling av DOI fra DataCite. Det blir da mulig å gi dine forskningsdata en DOI ved lagring i institusjonens tjenester.
 • Dersom din institusjon ikke har tjenester for lagring av forskningsdata, kan Sikt tilby tjenesten BIRD. Det er institusjonen din som inngår avtale om bruk av BIRD.
Flere tjenester for forskningsdata

 

Har du spørsmål?

Kontakt support@sikt.no

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter