DLR - Digitale læringsressurser


Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

DLR har fått nye nettsider:

 
 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter