Digital eksamen


Digital eksamen er en tjeneste som fokuserer på nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling av eksamenssystemene i rammeavtalene for digital eksamen.

Kort om tjenesten

Rammeavtalene for digital eksamen er inngått på tre systemer i 2016 (leverandør i parentes);

 • WISEflow (UNIwise)*
 • Inspera Assessment (Inspera)
 • Flexite!Exam (Enovate)

*preferert leverandør

Av disse er det gjort avrop på kontraktene på WISEflow og Inspera Assessment.

Tjenesten ble etablert ved UNINETT i 2016 og ble overført til Unit januar 2018, Sikt i januar 2022.

Rammeavtaler signert: 2016

Varighet rammeavtaler: 3+1+1+1 år

Tjenesteansvarlig: Jon Eliot Strømme

Organisering og styring:

Tjenesterådet støtter seg på samarbeidsgruppene som består av prosjektledere/superbrukere/kontaktpersoner og aktive brukere fra virksomhetene.

Finansiering/budsjettmodell/kostnad: Tjenesten finansieres av sektoren via en årlig tjenesteavgift etter 70/30-modellen.

Brukerstøtte: Gis av leverandørene i rammeavtalen
Studenter, fagansvarlige o.l.: kontakt ditt lærested for hjelp med problemer.

For mer informasjon, kontakt Sikt

Tjenesten er underlagt Sikts Generelle tjeneste- og leveransebetingelser, med mindre det fremgår noe annet av den enkelte tjenesteavtale. Dersom tjenesteavtalen dekker områder som er beskrevet i de generelle betingelsene, vil tjenesteavtalen gå foran de generelle betingelsene. 

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten tar sikte på samordning av norsk sektor mot leverandør (både rettighetshavere på rammeavtalene og øvrige medlemmer av tjenesten), dette gir oss høyere prioritet på utvikling enn om institusjonene hadde kjøpt det enkeltvis. Samarbeidsnettverket muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser raskere og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene. Sektoren samarbeider og deler erfaringer om bl.a. arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten inkluderer følgende:

 • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling (av eksamenssystemene og integrasjoner), drift og erfaringsutveksling.
 • Samordning og digitalisering av arbeidsprosesser.
 • Utvikling og drift av integrasjoner ved Unit (med eksamenssystemer, studieadministrative system, arkiv o.l.).
 • Felles kjøp av utvikling fra eksamensleverandørene blir tilgjengelig for alle som er medlem i tjenesten.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer o.l.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av eksamenssystem og integrasjonspunkt.
 • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Integrasjoner:

 • Felles studentsystem (FS)
 • Brage – vitenarkiv (påbegynt)
 • Klage og begrunnelse
 • Public 360 (planlegges)
 • LMS (planlegges)

NB! Bruk av integrasjoner (for digital eksamen) forutsetter medlemskap i tjenesten eller egen avtale om bruk av integrasjonene for digital eksamen.

Hvem kan benytte tjenesten?

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess.
  • Rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av de tre leverandørene.
 • Norske universiteter og høyskoler som benytter et av systemene i tjenesten kan melde seg inn i tjenesten (ta kontakt med tjenesteansvarlig).
  • Private universiteter og høyskoler kan melde seg på tjenesten ved å ta kontakt med tjenesteansvarlig.

  Medlemmer og deltakere i tjenesten

  WISEflow Inspera
  Universitetet i Sørøst-Norge* Høgskolen i Innlandet*
  Høgskulen på Vestlandet* Høgskolen i Molde*
  Lovisenberg diakonale høgskole* OsloMet -Storbyuniversitetet*
  Norges handelshøyskole* Høgskolen i Østfold*
  Norges Idrettshøgskole* Høgskulen i Volda*
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet* NLA høgskolen*
  UiT – Norges arktiske universitet* Nord universitet*
  Dronning Mauds Minne Høgskole* Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet*
  MF Vitenskapelig Høyskole Politihøgskolen*
  Forsvarets Høgskole Universitetet i Stavanger*
  Høyskolen Kristiania Universitetet i Agder**
  Handelshøyskolen BI Universitetet i Bergen**
  Universitetssenteret på Svalbard Universitetet i Oslo**

  *Virksomhet som er rettighetshaver i rammeavtalen
  **Virksomhet som ikke er medlem eller rettighetshaver, men deltar og bidrar i sektorsamarbeidet

  Dokumentasjon og lenker tilknyttet digital eksamen:


  Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter