Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor


FS-konnektor er en programvare som er utviklet i UH-sektoren som gjør det mulig å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) til BAS. FS-konnektor er en åpen programvare, eiet av universitets- og høgskolesektoren, og er utviklet og støttet i sektoren sin regi. Et konsortium av virksomheter i sektoren leverer FS-konnektor.

Sektorens eierskap og kontroll gir gevinst i form av sparte kostnader i forhold til den gamle modellen med leveranse fra en kommersiell leverandør til den enkelte virksomhet.

Hvem kan benytte tjenesten

FS-konnektorer kan brukes av universiteter og høgskoler som benytter Sikt som internettleverandør.

Forutsetninger

Virksomhetene må bruke NetIQ IDM.

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Sikt som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten

FS-konnektor er basert på FS grensesnitt FSWS. Produktet består av en struktur for IDBANK i IDM, og et antall IDM-moduler for konfigurering og kjøring av import fra FS til IDBANK.

Konsortiet bak FS-konnektor har et organisert opplegg for videreutvikling og andrelinje brukerstøtte. Tredjelinje brukerstøtte utføres av en kommersiell programvareleverandør.

Se konsortiets administrasjonsside for tjenesten (krever innlogging)

Kostnad

Kostnadene er i sin helhet dekket av konsortiets virksomheter, og kreves inn i henhold til Sikt sin betalingsmodell for økonomiske og administrative tjenester.

Organisering av tjenesten

Internleverandør for tjenesten er Universitetet i Sørøst-Norge. Konsortiet som leverer tjenesten har et prioriteringsråd med medlemmer fra de deltakende virksomhetene.

Kontaktinformasjon

Mobil: +47 971 10 499

E-post: jon.stromme@sikt.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter