Cristin


Cristin (Current research information system in Norway) er eit nasjonalt forskingsinformasjonssystem.

Nasjonalt forskingsinformasjonssystem

138 institusjonar

3 sektorar

1.5 million forskingsresultat

 

Cristin samlar informasjon om norsk forsking og gjer den allment tilgjengeleg. Andre administrative system kan nytte data frå Cristin, noko som forenklar administrative oppgåver for forskarar og administrativt tilsette. Cristin-sekretariatet tar seg av institusjonane si rapportering av vitskaplege publikasjonar til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapporteringa).

Les meir på cristin.no.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter