Brage - lokale vitenarkiv


Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, datasett, filmer og annet materiale produsert ved institusjonen.

Institusjonens vitenarkiv kan integreres mot andre tjenester for utveksling av metadata og fulltekst. Brukere av Cristin kan laste opp filer til metadataposter i Cristin for publisering i vitenarkivet.

Tjenesten gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater. Innholdet i et vitenarkiv får økt synlighet gjennom indeksering i søkemotorer og Open Access-baser. Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og om nedlasting av filer.

Brage er etablert for norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering. Brukerinstitusjonene er organisert i et samarbeidskonsortium, Bragekonsortiet. Deltakerne i Bragekonsortiet finansierer drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten.

Tjenesten er basert på DSpace som er åpen kildekode med egne tilpasninger for Bragekonsortiet.

Se oversikt over Vitenarkiv i Bragekonsortiet

 

Personvernerklæring - Privacy Statement

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter