BIRD - sikker lagring og deling av forskningsdata


BIRD er et verktøy som gir sikker lagring og deling av forskningsdata, og gjør forskningsdata for institusjonen tilgjengelig i tråd med nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling.
Tjenesten er organisert som et eget konsortie.

BIRD gjør forskningsdata for institusjonen tilgjengelig i tråd med nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Det er mulig å ha tilgangskontroll på data på flere nivå, og du kan selv velge når data skal gjøres åpent tilgjengelige. BIRD åpner for integrasjon med 3. partsløsninger via API, Application Programming Interface.

Samarbeidsmodellen for brukere av BIRD er konsortium, og det er konsortiestyret som behandler søknader om deltakelse. Søkere er institusjonene. Finansiering skjer gjennom deltakerbetaling, og styringsmodellen består av årsmøte, konsortiestyre og arbeidsgruppe. Årsmøte velger styre, godkjenner budsjett og leveranseplan, og styret etablerer arbeidsgruppe(r) og følger opp aktuelle saker.

Vennligst kontakt oss på support@sikt.no om du ønsker mer informasjon.

Gå til tjenesten BIRD

 

Personvernerklæring - norsk

Privacy Statement - English


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter