Alma biblioteksystem


Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.

Alma biblioteksystem er en tjeneste som Sikt leverer til BIBSYS-konsortiet. Som et supplement til Alma tilbyr Sikt støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte samt utvikling av nasjonale tilpasninger for hele konsortiet generelt og Nasjonalbiblioteket spesielt.

Alma er et internasjonalt standardprodukt som utvikles av Ex Libris.

Alma benyttes av ca 80 norske fag- og forskningsbibliotek, og er tett knyttet til søketjenesten Oria som er et verktøy for studentene og forskerne.

 

 

Personvernerklæring - norsk

Privacy Statement - English


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter