Tjenester for forskningsdata


Med forskningsdata menes her data som brukes som grunnlag for forskningen. Det kan være rådata som samles inn gjennom undersøkelser, eller det kan være registerdata samlet inn av andre aktører.

Unit etablerer og driver fellestjenester for utdanning og forskning. FAIR-prinsippet står sentralt i våre tjenester for forskningsdata - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Det er politisk enighet om å gjøre forskningsdata åpent tilgjengelige. Kunnskapsdepartementet utarbeider i 2017 en strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Formålet er mer gjenbruk av data og bedre verifikasjon av forskningsresultater. Med bakgrunn i dette tilbyr Unit tjenester som gjør forskningsdata siterbare og som lagrer og gjenfinner forskningsdata.

 

DOI - gjør forskningsdata siterbare

BIRD - lagre og dele forskningsdata

Søk i forskningsdata

 

Har du spørsmål, kontakt support@bibsys.no

Viktige nasjonale aktører

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter