Tjenester

Faktura for tjenester 2022

Unit sendte i 1. november 2021 ut felles forhåndsvarsel av prissetting for tjenester i 2022. Vil du vite mer om prissetting av de ulike tjenestene kan du klikke på tjenestenavn i oversikten nedenfor.

Panopto

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning. Tjenesten det samarbeides om er en skybasert leveranse av VMS fra Panopto.
DLR - Digitale læringsressurser

DLR - Digitale læringsressurser

Tjenesten setter deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i system


Emneevaluering

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler som et ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid.
Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen er en webapplikasjon som reduserer manuelt arbeid ved studiestedene og som blant annet optimaliserer informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter.
Felles studentsystem

Flyt

Flyt er en webapplikasjon som samler større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg bidrar Flyt til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.

Tjenestestatus

Driftsmeldinger for tjenester som tidligere ble levert fra Unit finner du på sikt.no.
Felles studentsystem

Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.