Tidligere fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte


Tidligere fagutvalg for Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er slått sammen med tjenesteråd for Administrative tjenester fra 26.05.2020.

Digitaliseringsstyret vedtok i sak 5/20 i møte 30.01.2020 å slå sammen fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte med tjenesteråd for administrative tjenester. Det nye navnet er fagutvalg/tjenesteråd for Administrative tjenester gjeldende fra 26.05.2020. 

 

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat (høst 2018 - vår 2020)

Tidligere leder

Kjetil Hellang, Økonomidirektør UiA

Tidligere medlemmer

Navn Stilling Institusjon
Kjetil Hellang Økonomidirektør UiA
Tor Holmen Fagdirektør Unit
Cecilie Ohm  Seniorrådgiver UiB
Johannes Falk Paulsen Underdirektør, Enhet for lederstøtte UiO
Lars Petter Mathisrud Personal- og organisasjonsdirektør INN
Roar Tobro  Avdelingsleder virksomhetsstyring NTNU
Wiggo Hustad Avdelingsleiar organisasjonsutvikling og digitalisering HVL
Terje Thomassen      Økonomidirektør USN
Stig Ørsje IT-direktør UiT
Kjetil Skog Innkjøpssjef UiB

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter