Styringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskningStyringsmodellen for digitalisering er under revidering, og et forslag til revidert modell har vært ute på høring. Ny modell forventes vedtatt innen utgangen av november, og planen er å implementere fra 01.01.2023.

Dagens styringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskning ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30.01.2020, sak 5/20 og ble satt i drift ved konstitueringen av tjenesterådene 26.05.2020. Styringsmodellen ble igjen justert da råd for helhetlig prioritering ble avviklet etter vedtak i Digitaliseringsstyret 29.04.2021, sak 15/21.

Styringsmodell for høyere utdanning og forskning_vedtatt 30.01.2020, justert 29.04.2021


Til hovedsiden om digitalisering i høyere utdanning og forskning

Tidligere styringsmodell fra våren 2020 til 29.04.2021

Tidligere styringsmodell gjaldt fra høsten 2018 til våren 2020


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter