Ressurser for arbeidet med GDPR


På denne siden finner du maler, dokumenter og verktøy som Samarbeidsgruppen for GDPR i UH-sektoren har utarbeidet. Samarbeidsgruppen består av representanter fra UiO, UiS, UiB, UiT, NTNU, Oslo Met og NMBU.

Gå tilbake til hovedsiden for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning. 

Samarbeidsgruppen for GDPR i UH-sektoren ledes av Sekretariatet for informasjonssikkerhet. I ressurslisten finner du blant annet rammeverk for GDPR, eksempel på personvernerklæringer og databehandleravtaler: 

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til systemkartlegging for de viktigste systemene i UH-sektoren. Dette i henhold til oversikt over prioriterte systemer som arbeidsgruppen har kommet frem til. Under følger lenker til de systemer som arbeidsgruppen har gått igjennom:

Øvrige ressurser vil bli publisert etter hvert som de blir ferdigstilt.

Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren har i tillegg utarbeidet følgende veiledningsmateriale for GDPR:

Nye ressurser legges ut etter hvert som de blir ferdigstilt.

Dersom man ønsker å bruke en mal for databehandleravtale som er mer oppdatert ift. Schrems II-dommen, kan malen til Digitaliseringsdirektoratet brukes. Malen er tilgjengelig på anskaffelser.no: Databehandleravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter