Rammeverk for prosjekt- og porteføljestyringDigitaliseringsstyret vedtar initiativer med finansiering av felles investeringsmidler som skal inkluderes i porteføljen, ihht Porteføljehåndboken, vedtatt av Digitaliseringsstyret 20.11.19. Den beskriver hvordan porteføljestyring skal utøves og praktiseres for prosjekter som inngår i den nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere utdanning og forskning.

Prosjektrammeverk

Prosjektrammeverket i høyere utdanning og forskning tar utgangspunkt i Prosjektveiviseren, som er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter. Mer om prosjektrammeverk og tilpasning av dette.

Rammeverk for kvalitetssikring

Digitaliseringsstyret har vedtatt at prosjekter som skal ha støtte fra felles investeringsmidler skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.

Mer om rammeverket.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter