Råd for helhetlig prioritering


Digitaliseringsstyret vedtok 29.04.2021 i sak 15/21 å justere samstyringsmodellen og avvikle råd for helhetlig prioritering.

Medlemmer
Mandat

Møter:

Møte 1/2021

Når: 18.02. kl. 12:00-13:30. Video
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 5/2020

Når: 10.11. kl. 16:00-17:00 Video
Referat

Møte 4/2020

Når: 03.11. kl. 12:00-13:30 Video
Agenda
Referat

Møte 3/2020

Når: 21.08.2020 kl. 11:00-12:30 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 2/2020

Når: 13.05.2020 kl. 10:00-11:30 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 1/2020

Når: 16.04.2020 kl. 10:00-11:00 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet