Prosjekter

Analyseplattform – ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte

En sentral tjeneste som samler inn data fra aktuelle kildesystemer, kobler dem sammen, og tilbyr dem til institusjonene på en måte som understøtter lokale løsninger, samt tilbyr fellestjeneste for rapportering og visualisering.
Felles studentsystem

Først

Først er et forprosjekt for modernisering av dagens studieadministrative fellestjenester, og skal finne ut av hvordan moderniseringen av dagens FS-økosystem skal gjennomføres.
Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 2

Fase 2 planla for at portalen skulle få funksjonalitet som gjør den mer anvendelig for flere utdanningsløp, samt at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer.

Nasjonalt masteropptak

Utvikling av en nasjonal samordnet opptaksmodell og digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogram.

Felles beslutningsstøtte

Hensikten med prosjektet Felles beslutningsstøtte er å gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre virksomhetsstyring på institusjonene.