Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)


Prosjektet TILDE skal gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for forskere og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning.

TILDE skal gi institusjonene enklere tilgang til oversikt over pågående aktiviteter innen forskning og behandling av personopplysninger​.

Gevinster:

 • Frigjøre tid for forskere og administrativt ansatte​
 • Forbedre datakvalitet ved å redusere manuell registrering og heller gjenbruke kvalitetssikrede kilder​
 • Redusere ressursbruk på tjenesteutvikling ved å lage fellesløsninger​

Styringsgruppe

Prosjektets styringsgruppe har følgende medlemmer:

 • Kari-Anne Kristensen, Norges forskningsråd
 • Bjug Bøyum, Universitetet i Bergen
 • Marianne Myhren, Sikt (tidl. NSD)
 • Katrine Weisteen Bjerde, HK-dir
 • Anne-Cecilie Riser, Meteorologisk institutt
 • Roy Dragseth, UiT Norges arktiske universitet
 • Lars Øen, Universitetet i Oslo
 • Reidar C. Thorstensen, Helse Bergen HF (Observatør)
 • Frode Arntsen, Sikt (prosjekteier)
 • Anders Stubban (prosjektleder)

Leveranser

I konseptfasen leveres følgende:

 • Felles begrepsapparat​
 • Behovsbeskrivelse – Beskrivelse av relevante arbeidsprosesser for forskere og administrasjon og ønskede forbedringer i disse​
 • Arkitektur-utredning (TILDE + CRIS/NVA)​
 • Forslag til hvilke registre som skal prioriteres (som konsekvens av prioriterte behov)​
 • Forslag til hvilke tjenester vi skal starte å integrere med​
 • Alternative løsningskonsepter og anbefaling av konsept​
 • Prosjektforslag​

Prosjektet hadde første møte i styringsgruppen 21.04.21. 

Se mandat for konseptfasen.

Konseptvalgutredning

Første høring 

Konseptvalgutredning for TILDE ble første gang sendt på høring til et representativt utvalg institusjoner med frist 3. februar 2022.

Se høringsversjonen av utredningen

Ved første høring kom det innspill fra disse institusjonene:

Andre høring

Revidert konseptvalgutredning for TILDE inkludert prosjektforslag ble sendt på høring til utvalgte institusjoner med frist 4. mai 2022.

Se høringsversjonen av den reviderte utredningen

Se prosjektforslaget

Ved andre høring kom det innspill fra disse institusjonene:

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter