Masterdatakilder for forskning


Prosjektet Masterdatakilder for forskning skal få på plass noen av de grunnleggende byggeklossene for å gi mulighet for gjenbruk av nøkkelinformasjon om norsk forskning. 

Det skal etableres registre med unike identifikatorer for informasjon som brukes av mange tjenester (såkalte masterdatakilder). Vi starter med unike ID-er for forskningsprosjekter og for personer involvert i forskning. Dette er informasjon som i dag brukes i en rekke IT-systemer/tjenester, både fellestjenester og tjenester lokalt ved den enkelte institusjon, og forskere eller forskningsadministratorer må i dag manuelt registrere den samme informasjonen flere steder.  

Gevinster

  • å spare tid for forskere og andre ved å redusere antall ganger man må registrere samme informasjon 
  • å øke datakvaliteten ved at man reduserer manuelle tastefeil ved registrering 
  • å forenkle arbeid med statistikk og analyser på tvers av tjenester ved at tjenestene bruker samme datagrunnlag 

Leveranser

  • selve registrene (for personer basert på ORCID, for prosjekter basert på Cristin prosjekt-ID) 
  • tjenester for registrering og uthenting av informasjon i registrene 
  • regler for forvaltning av informasjonen, dvs hvem som har lov til å oppdatere og hvordan dette skal skje 

Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. februar 2020 og ble avsluttet i februar 2021. 

Prosjektleder: Katrine Weisteen Bjerde

 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter