Felles beslutningsstøtte


Hensikten med prosjektet Felles beslutningsstøtte er å gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre virksomhetsstyring på institusjonene.

Effekten av prosjektet er å redusere samlet ressursbruk, økt kvalitet i datagrunnlag, bredere datatilgang og bedre utnytte mulighetene som ligger i en felles plattform.

Prosjektet skal utvikle fellesløsning for uthenting av data fra aktuelle kildesystemer, strukturere data for analyse i et fremtidsrettet datavarehus, og derigjennom frigjøre tid på den enkelte institusjon til analyse og virksomhetsstyring tilpasset sin institusjon. Prosjektet skal etablere en datakatalog med felles definisjoner på utvalgte metadata som benyttes i virksomhetsstyringen, og tilby dem gjennom fellesløsningen. Virksomhetene kan benytte egne presentasjonsverktøy tilpasset virksomhetenes behov, eller bruke en fellesløsning som Sikt tilbyr. Forutsetningen er at felles datadefinisjoner benyttes der det er relevant.

Sammenstilling av sentrale datakilder på bakgrunn av utvalgte metadata med vedtatte definisjoner innenfor forskning, studie og administrasjon (økonomi, HR og annet) vil bli gjort tilgjengelig gjennom fellesløsningen. Dette muliggjør sammenligning på tvers av virksomhetene.

Gevinster

 • Redusert samlet ressursforbruk for uthenting og sammenstilling av data ved at dette gjøres felles og ikke per virksomhet 
 • Alle virksomheter vil kunne ta del i løsningen
 • Avklare felles styringsdata og styringsparametere for sektoren
 • Enhetlig forvaltning og felles løsning for sikkerhet og tilgangsstyring
 • Bedre datatilgjengelighet og kvalitet ved at alle bruker løsningen
 • Mulighet for sammenligning (benchmarking) mellom virksomheter
 • Felles data som grunnlag for nye tjenester
 • Forenklet obligatorisk rapportering til andre offentlige aktører
 • Samarbeid, arbeidsdeling og felles opplæring
 • Lavere lisenskostnader

Prosjektet vil også vurdere lokal driftet løsning opp mot en sky-basert løsning knyttet til teknologiske muligheter som kunstig intelligens og maskinlæring. Driftsmessige konsekvenser, risiko og sårbarhet og økonomiske forhold vil også være del av vurderingen.

Leveranser fase 1

 • Prosjektplan for gjennomføringsfasen
 • Etablere en felles datakatalog med felles datadefinisjoner som skal tilbys av fellesløsningen
 • Avstemme sammenhenger og grad av gjenbruk av pågående datavarehusprosjekt i regi av UiB, UiO, UiT og Sikt
 • Gjennomføre en prototyping i sky for økonomidata fra DFØ og UiT

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter