DENNE SIDEN ER FLYTTET - Nasjonalt vitenarkivDENNE SIDEN ER FLYTTET

Denne siden er flyttet til https://sikt.no/forsknings-og-kunnskapsressurser/cris-nva-prosjektet

Disse gamle prosjektsidene blir ikke lengre oppdatert.

Siste oppdatering: 7. februar 2023

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Sikt har fått i oppdrag å realisere dette.

Kort om Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Et nasjonalt vitenarkiv med tilhørende organisering vil tilby institusjonene en fellesløsning som gjør det enkelt og effektivt å oppfylle regjeringens mål. Sikt har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å realisere en ny tjeneste i samarbeid med de forskningsutførende institusjoner. Løsningen vil inkludere resultatmodulen i Cristin og dermed også Norsk vitenskapsindeks. Den må sees i en helhetlig strategisk sammenheng og samhandle med en rekke relaterte løsninger som for eksempel internasjonale vitenarkiv og dataarkiver.

Prosjektet er en oppfølging av utredningen av hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres. Denne utredningen ble gjennomført i 2019 på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Formålet var å gi departementet et beslutningsgrunnlag for valg av løsning og organisering av et nasjonalt vitenarkiv. Les rapporten fra utredningen av nasjonalt vitenarkiv

Nyheter om prosjektet

Styringsdokument

Prosjektets styringsdokument versjon 2.2
Prosjektets styringsdokument versjon 2.1

Funksjoner i tjenesten

For at den nye tjenesten skal kunne erstatte både Cristin og Brage, må nødvendige funksjoner i disse videreføres. Men den skal også dekke flere behov og vil ha flere funksjoner enn hva som er tilfelle i Cristin og Brage. I tillegg er det et mål å forenkle prosessene for registrering og vedlikehold av innhold.

For detaljer se Funksjoner i Cris/NVA

Brukerinvolvering

Styringsgruppe

Prosjektets styringsgruppe er det formelle styringsorganet for prosjektet og må godkjenne endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets mandat. Styringsgruppen består av representanter for eksterne interessenter (brukere og samarbeidspartnere) og interne interessenter (leverandører) Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å ivareta de forretningsmessige aspektene ved prosjektet.

Prosjektets styringsgruppe

Arbeidsgruppe for revisjon av styringsdokument

I dialog med UHR og FFA har Sikt oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bistå med revisjoner og oppdateringer av prosjektets styringsdokument. Arbeidsgruppen utgår fra prosjektets styringsgruppe, supplert med tre medlemmer utenfor denne.

Arbeidsgruppe for revisjon av styringsdokument

Referansegruppe

Prosjektet har en referansegruppe med eksterne medlemmer. Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinser som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen. Referansegruppen består av fagpersoner (brukere). 

Prosjektets referansegruppe 

Arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal koordinere innspill fra sektoren i arbeidet med utvikling av støtte for kunstnerisk utviklingsarbeid i Cris/NVA.

UHR-Kda sin arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon

Det er etablert et nettverk med deltakere fra de museene som har tatt i bruk Cristin. Representanter fra dette nettverket deltar i arbeidet med utvikling av støtte for utstillingsproduksjon i Cris/NVA.

Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon

Arbeidsgruppe for forskningsdata

Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med utvikling av støtte for forskningsdata i Cris/NVA. Medlemmene er de samme som i arbeidsgruppen for tjenesten BIRD.

Arbeidsgruppe for forskningsdata

Testinstitusjoner

Institusjoner som ønsker teste tjenesten og bistå prosjektet med forslag til forbedringer kan få tilgang til testversjonen. Denne har samme funksjonalitet som produksjonsversjonen. Se testversjonen av Cris/NVA

Institusjoner med tilgang til testversjonen av Cris/NVA

Spørsmål og svar om testversjonen av Cris/NVA

Informasjons- og diskusjonsliste

Det er en egen e-postliste for vitenarkiv i Sikt som også brukes for prosjektet Nasjonalt vitenarkiv og den nye tjenesten Cris/NVA. Denne er både en kanal for formidling av informasjon, og for diskusjon mellom listas medlemmer. Ansatte ved institusjoner som er i målgrupppen for Cris/NVA kan melde seg på, uavhengig av om institusjonen bruker Cristin og/eller Brage.

Elpub - informasjons- og diskusjonsliste om vitenarkiv

Status for bruk av tjenesten

Et utvalg institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv har fått tilgang til Cris/NVA som pilotinstitusjoner. Den første av disse var Fjellhaug Internasjonale Høgskole som registrerte den aller første publikasjonen 17. juni 2020. Se Cris/NVA

Institusjoner med tilgang til Cris/NVA

Oppdateringer av tjenesten

Nyeste versjon ble satt i drift 1. november 2022.

For detaljer se Oppdateringer av Cris/NVA

Hjelp for bruk av tjenesten

For brukerdokumentasjon og annen relevant informasjon for brukere av tjenesten, se Hjelp for brukere av Cris/NVA 

Overgang fra Cristin og Brage til den nye tjenesten

Funksjoner som i dag ligger i Cristin og Brage vil bli videreført i Cris/NVA forutsatt at de fortsatt er relevante. Registreringer i Cristin (metadata) og registreringer i institusjonenes vitenarkiv (metadata og filer) vil bli migrert. For institusjoner som bruker både Cristin og Brage, vil publikasjoner og andre resultater produsert av institusjonens ansatte være dokumentert både i Cristin og i institusjonens vitenarkiv. Resultater med bidragsytere fra flere institusjoner kan i tillegg finnes i vitenarkivet til hver av institusjonene.

For detaljer se Overgang fra Cristin og Brage til Cris/NVA

 

For mer informasjon om prosjektet kontakt prosjektleder


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter