Arbeidslivsportalen fase 2


Fase 2 planla for at portalen skulle få funksjonalitet som gjør den mer anvendelig for flere utdanningsløp, samt at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer.

Første versjon av Arbeidslivsportalen kom i produksjon våren 2021. Denne løsningen er først og fremst et verktøy til bruk for utplassering av studenter i praksis for de rammeplanstyrte studiene. 

Mer informasjon om Arbeidslivsportalen finner du på våre nettsider.

Utviklingsfase 2

Digitaliseringsstyret bevilget midler til å starte opp en ny utviklingsfase, fase 2, på møtet i november 2020 (møte 5/2020, sak 68).

Utviklingsprosjektet fase 2 bygde på resultatene fra fase 1, og startet opp i januar 2021, med en prosjekttid på 9 måneder. Fase 2 planla for at portalen skal få funksjonalitet som gjør at den blir mer anvendelig også for andre utdanningsløp, samtidig som det utvikles funksjonalitet for at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer. 

I løpet av fase 2 ble det klart at det gjensto arbeid med utrulling og implementering av fase 1, samt at det var sterke avhengigheter til generell modernisering av funksjonalitet i FS. Det ble derfor besluttet å avslutte fase 2 som eget prosjekt, bruke restmidler til å fullføre utrulling og implementering av fase 1, og ta videre utvikling av ALP inn i moderniseringsaktiviteten i FS. Dette ble vedtatt i Digitaliseringsstyret i møte 5/2021, sak 54/21.

Sluttrapport for ALP fase 2


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter