Polarinstituttets erfaringer med DOINorsk Polarinstitutt har gjennom et par år registrert et betydelig påtrykk fra forskerne våre for å få muligheten til å publisere datasett med DOI. Nå når tilbudet er et faktum, ser vi en veldig tydelig gevinst ved at vi raskere og i større omfang mottar datasett til publisering.

En viktig del av motiveringen ligger i at stadig flere vitenskapelige tidsskrifter krever at data er publisert med DOI før de aksepterer nye artikler. Vi ser også en økt interesse for å publisere datasett som selvstendige forskningsprodukter. Når vi publiserer med DOI, får den som leverer datasettet en trygghet for at det forblir tilgjengelig på sin opprinnelige form, for at det forblir assosiert med den eller de som har laget datasettet, og for at datasettet kan siteres korrekt ved enhver framtidig bruk. Siterbarheten bidrar til vitenskapelig merittering, og dermed til at enda flere datasett blir utgitt.

For instituttet og for oppdragsgiverne våre ligger den åpenbare gevinsten i at vi får tilgjengeliggjort genererte data på et langt tidligere tidspunkt enn før. Dette bidrar til å øker datasettenes vitenskapelige produktivitet, og dermed til å øke samfunnets nytte av de temmelig store investeringene som gjøres i å samle inn forskningsdata. For polarforskningen er dette spesielt viktig, siden datainnsamling i de utilgjengelige polarområdene er svært kostbart.

Ved Norsk Polarinstitutt har vi allerede sett eksempler på at forskere fra andre institutter har brukt våre publiserte data til formål som ligger langt utenfor våre egne forskningstema. I slike tilfeller er det lite aktuelt for instituttets egne forskere å inngå medforfatterskap. Når de likevel får sine bidrag synliggjort gjennom en datasitering, blir dette en god vinn-vinn-situasjon.

For instituttets egen del ligger det en gunstig bieffekt i at forskerne får en egen motivasjon til å etterleve instituttets datapolitikk, som forutsetter at alle forskningsdata skal publiseres åpent. Det ligger også en gevinst for instituttet selv i at vi blir stående som utgiver av våre egne datasett. Tidligere har vi hatt en betydelig lekkasje av publiserte datasett ut til utenlandske datasentere.

Stein Tronstad, seksjonsleder for miljødata ved Norsk Polarinstitutt


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter