Open tilgang (open access)


Open tilgang (open access, OA) betyr fri, elektronisk tilgang til forskingsresultat.
Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med open tilgang i Noreg.

Den politiske forankringa for open tilgang i Norge ligg i

Units oppgåver er å

  • utvikle berekraftige modellar for tilgang til forskingslitteratur
  • formidle informasjon om open tilgang og open vitskap i Noreg
  • forhandle tidsskriftavtalar med mål om mest mogleg open tilgang til forskingslitteratur 

Les meir på openaccess.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter