Om Unit


Units tjenesteleveranser ble fra 1. januar 2022 en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Samordna opptak, klagenemnder og direktoratsoppgaver innen informasjonssikkerhet og digitalisering ble overført til HK-dir

Tjenester fra Unit til Sikt fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 ble tjenesteleveranser fra Unit en del av et større miljø. Sammen med Uninett AS og NSD, Norsk senter for forskningsdata, etablerte vi Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Units leveranser, avtaler, tjenester og utviklingsprosjekter videreføres med de samme betingelsene som tidligere. Sikt skal utvikle, forvalte og drifte digitale fellestjenester og infrastruktur, og bidra til sikker digitalisering i kunnskapssektoren. Sikt skal også legge til rette for innovasjon og bidra til at virksomheter og brukere i Kunnskapssektoren når sine mål.

Gjennom omorganiseringen vil våre tjenester til Kunnskapssektoren bli styrket. Målet er å gi bedre, lettere tilgjengelige og mer målrettede tjenester.

Sikt vil ha hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Oslo og Bergen. Sikt vil få til sammen ca 370 ansatte.

Her kan du lese mer om etableringen av Sikt

Her finner du mer informasjon om ny organisering i kunnskapssektoren

Unit-oppgaver flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Ansvaret som Unit har hatt for Samordna opptak, klagenemnder og direktoratsoppgaver innen informasjonssikkerhet og digitalisering er flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Historie

Unit ble opprettet 1. januar 2018, etter en sammenslåing av BIBSYS, Ceres og deler av Uninett. Units oppgaver ble delt mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør fra 1. januar 2022 (noen oppgaver ble overført til HK-dir allerede 1. juli 2021). 

Units oppgave var å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Vi skulle videreutvikle initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren og andre relevante aktører.

Unit betjente over 220 virksomheter innen forskning, utdanning og formidling, og leverte rundt 45 tjenester og systemer til disse. 

Unit hadde rundt 200 ansatte og hovedkontoret lå i Teknobyen i Trondheim, med avdelingskontor  i Fridtjof Nansens vei i Oslo.

Vedtekter

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 27. februar 2018 vedtektene for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter