Nasjonalt vitenarkiv: Spørsmål og svar om testversjonen


Svar på vanlig stilte spørsmål om tilgang til og bruk av testversjonen av NVA/CRIS, omtalt som NVA Test.

For oppdatert oversikt over hvem som kan logge på NVA Test, se Institusjoner med tilgang til testversjonen. Se også svar på spørsmål stilt av deltakere under webinar 13. desember 2021

Spørsmål Svar
1. Hvem kan få tilgang til NVA Test? Institusjoner som bruker Brage eller Cristin og andre som er i målgruppen for disse tjenestene. Foreløpig begrenset til de som har Feide, inntil tjenesten får støtte for flere autentiseringsløsninger. (En institusjon som har en Feide-løsning kun for Brage kan bruke denne for å få tilgang til NVA Test.)
2. Kan jeg som privatperson få tilgang til NVA Test? Nei, tilgang gis til en institusjon, og dermed til personer tilknyttet denne institusjonen. Du må derfor be om tilgang for institusjonen din.
3. Hvordan få tilgang til NVA Test? Kontakt vår brukerstøtte. Se også oversikt over Institusjoner med tilgang til testversjonen.
4. Min institusjon har tilgang til NVA Test. Hvorfor kommer den ikke opp i Feide påloggingsvindu? Institusjonens Feide-administrator må aktivere tjenesten NVA i institusjonens Feide-instans.
5. Hvor finner jeg kontaktinformasjon til Feide-administrator? Se Feides side for brukerstøtte.
6. Hvorfor må institusjonen oppgi en kontaktperson for NVA Test? Institusjonens kontaktperson for NVA Test vil få tildelt rollen Administrator for egen institusjon og kan dermed tildele seg seg selv og andre ved samme institusjon rollene Redaktør og/eller Kurator. For å få tildelt en rolle må du har vært logget på NVA Test og fått opprettet en brukerprofil.
7. Hvilke roller finnes i tjenesten? Registrator: gir tilgang til å registrere og publisere registreringer. 
Administrator: en teknisk rolle med tilganger av mer teknisk art.
Redaktør: institusjonens kontaktperson mot Unit og den som koordinerer institusjonens bruk av tjenesten.
 Kurator: kan delvis sammenlignes med superbruker i Cristin og administrator i Brage, men vil også ha flere tilganger.
8. Kan samme bruker ha flere roller? I utgangspunktet trenger en institusjon kun en Administrator, en Redaktør og en Kurator. En person kan ha flere roller. 
Ved mange institusjoner vil det være hensiktsmessig at flere brukere har rollen Kurator for å dele arbeidsoppgaver mellom seg. 
8. Hvordan får jeg rollen Registrator? Ved første pålogging får du opprettet en brukerprofil i NVA test og blir automatisk tildelt rollen Registrator.
Gjør det du får beskjed om ved første pålogging. Benytt gjerne tilbudet om å få en ORCID ID i testversjonen av ORCID (NVA test er integrert med ORCID test, ikke den ordentlige ORCID-løsningen).
9. Jeg får logget på, men hvorfor finner jeg ikke noen knapp/lenke for å starte en registrering? Hvis du ikke får + NY REGISTRERING i toppbanneret har du ikke fått tildelt rollen Registrator. Årsaken er at det mangler informasjon i din Feide-profil om at du er vitenskapelig ansatt (faculty) eller teknisk/administrativt ansatt (staff). Du kan sjekke dette i Feide innsyn, og be institusjonens Feide-administrator om å rette. 
10. Hvordan får jeg rollen Redaktør eller Kurator? Tildeles av den som er institusjonens kontaktperson for NVA Test og som derfor har fått tildelt rollen Administrator. Du må først ha logget på tjenesten og fått opprettet en brukerprofil. (Sikt tildeler rollen Administrator, ikke de øvrige.)
11. Som Administrator, hvordan tildeler jeg roller til andre? Du finner brukeradministrasjon under menyen øverst til høyre, klikk på navnet ditt og "Brukere".
12. Hva kan jeg registrere i NVA test? Du kan gjøre testregistreringer for å prøve ut de ulike funksjonene. Det kan gjerne være fiktive metadata og filer. Du kan også endre på reelle metadata importert via DOI eller gjennom opplasting av fil.
13. Hvordan gir jeg tilbakemeldinger om NVA Test? Tilbakemeldinger til oss fra testinstitusjoner skal fortrinnsvis komme via institusjonens kontaktperson for NVA Test.
14. Med tilgang til NVA test, har jeg også tilgang til den egentlige tjenesten (produksjonsversjonen)?  Nei.
15. Hva er forskjellen på NVA test og produksjonsversjonen av tjenesten? De to versjonene er to separate applikasjoner med hver sin database, egne innstillinger og egne brukere. Det betyr f. eks. at hvem som skal ha hvilke roller kan være forskjellig i NVA Test sammenlignet med hvordan institusjonen vil ha det i produksjonsversjonen.
NVA Test brukes for en siste kvalitetssjekk av nye funksjoner og kan derfor ha flere/nyere/bedre funksjoner. Når endringene er verifisert i NVA Test blir produksjonsversjonen oppdatert. Det betyr også at NVA Test unntaksvis kan feile.
16. Hvorfor er NVA test forskjellig fra det som ble vist ved webinaret 13. desember 2021?  Det som ble vist var skisser, ikke gjengivelser av funksjoner og brukergrensesnitt som allerede fantes i tjenesten. Formålet var å vise hva det ble arbeidet med i prosjektet, og å gi deltakerne en mulighet til å kommentere dette.

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter