Nasjonalt vitenarkiv: Referansegruppe


Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinser som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen.

Referanseguppens medlemmer:

Laila Aksetøy, SINTEF
Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
Liv Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Elin Holmstrøm Frøshaug, Universitetet i Oslo
Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tanja Larssen, Universitetet i Tromsø
Bjørg Mikalsen, Universitetet i Oslo
Randi Rørlien, Universitetet i Oslo
Tanja Strøm, OsloMet - storbyuniversitetet
Siri Aashaug Sæther, Norsk institutt for naturforskning
Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter