Nasjonalt vitenarkiv: Overgang fra Cristin og Brage til Cris/NVA


Når institusjoner som i dag bruker Cristin og/eller Brage tar i bruk Cris/NVA, skal registrering og vedlikehold av innhold gjøres i den nye tjenesten.

Når institusjonene tar i bruk Cris/NVA, vil dette skje:

 • Registrering og redigering av resultat i Cristin stoppes
 • Registrering og redigering av innførsler i vitenarkivet stoppes
 • Ansatte som skal ha tilgang til å registrere innhold i Cris/NVA får tilgang til å logge på den nye tjenesten via Feide eller annen tjeneste for autentisering
  • Ved pålogging via Feide blir bruker automatisk tildelt rollen Registrator ved riktig institusjon
  • Ved annen pålogging må bruker få tildelt rollen rollen Registrator ved riktig institusjon
 • Ansatte som skal ha andre roller enn Registrator vil få tildelt dette
  • Sikt tildeler rollen Administrator til en eller flere brukere ved den enkelte institusjon
  • Administrator kan tildele brukere ved egen institusjon de ulike rollene som finnes i tjenesten
  • En og samme bruker kan tildeles flere roller
  • Sikt vil bistå institusjonen med oppsett av korrekte roller i Cris/NVA
 • Resultater i Cristin (metadata) eksporteres og klargjøres for import til Cris/NVA
 • Innførsler i vitenarkiv (metadata og filer) eksporteres og klargjøres for import til Cris/NVA
 • Eksporterte data fra Cristin og vitenarkiv importeres til Cris/NVA

Migreringen av data vil bli gjort av Sikt. Institusjonene må være forberedt på å delta med retting av feil og mangler i egne data, og med å identifisere dubletter. Arbeid med kvalitetssikring av registrerte data kan skje både før eksport og etter import. Migrering av resultater fra vitenarkiv utenfor Brage må gjøres i samarbeid med eierinstitusjonene.

Innholdet i Cristins prosjektmodul vil bli videreført uten migrering til Cris/NVA, men registrering og vedlikehold, gjenfinning og visning vil skje i brukergrensesnittet til den nye tjenesten.

Cristins registre for person, institusjon og prosjekt videreføres i Cris/NVA i påvente av etablering av nye autoritetsregistre som en følge av prosjektet TILDE.

Innhold i Cristin om egne forskningsopphold, priser, forskningsterminer og arrangementer vil ikke bli migrert til den nye tjenesten. Det er ikke planlagt å utvikle en egen CV-modul i denne. I stedet vil Cris/NVA være en av flere aktuelle datakilder for en ny tjeneste "Automagisk CV-funksjon" som er foreslått som en del av et mer fleksibelt og helhetlig rammeverk for vurdering i akademiske karriereløp. For detaljer se rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHR: Veileder for vurdering av akademiske karriereløp: NOR-CAM - En verktøykasse

For at Cris/NVA skal kunne erstatte Cristin og Brage for alle institusjoner som bruker en eller begge av disse tjenestene, er det det flere krav som må være innfridd. Flere av disse er allerede på plass i den nye tjenesten. For status se Funksjoner i Cris/NVA.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter