Nasjonalt vitenarkiv: Oppdateringer av Cris/NVA1. november 2022

Støtte for flere resultattyper

Det er nå mulig å registrere tre nye resultattyper; Kronikk, Leserinnlegg og Kart. For detaljer se veiledningen Resultattyper i Cris/NVA.

Endringer i registreringsskjemaet for resultat

Ved registrering av en publikasjon som kan inngå i Norsk vitenskapsindeks, kommer det ikke lenger et spørsmål om publikasjonen er fagfellevurdert og presenterer ny original forskning. Jfr. at en tidligere måtte svare ja/nei på dette ved registrering av Vitenskapelig artikkel, Vitenskapelig oversiktsartikkel, Vitenskapelig monografi eller Vitenskapelig kapittel. Følgelig vil den informasjonen som gis i registreringsskjemaet om publikasjonen kan inngå i Norsk vitenskapsindeks eller ikke, kun være bestemt av valgt publiseringskanal (tidsskrift, serie eller utgiver).

19. oktober 2022

Feilretting

Feilen som førte til at henvendelser om brukerstøtte fra Registrator til Kurator ikke ble vist i Arbeidsliste er nå rettet. (Lenken Arbeidsliste i toppbanneret er kun synlig for de som har rollen Kurator).

Støtte for flere resultattyper

Det er nå mulig å registrere forskningsdata i form av Datahåndteringsplan (DMP) og Datasett (statiske), samt kunstneriske resultater innen Skrivekunst og Visuell kunst. For detaljer se veiledningen Resultattyper i Cris/NVA.

Støtte for redigering i Cristins personregister

Personregisteret inneholder alle Cristin-brukere pluss personer som ikke bruker Cristin, men som har logget på NVA og fått opprettet en brukerprofil i NVA. Ved noen institusjoner skjer vedlikehold av opplysninger om egne ansatte gjennom import fra institusjonenes personalsystem. Ved de øvrige må dette gjøres manuelt av de som har rollen Administrator.

Det har fram til nå kun vært mulig å registrere i personregisteret via NVA. For redigering har det vært nødvendig å benytte funksjoner i Cristin. Funksjoner både for registrering og redigering er nå tilgjengelige via lenken Grunndata i toppbanneret for alle som har rollen Administrator. 

Knappen PERSONREGISTER:

 • Gir deg alle personer med en aktiv ansettelse/tilknytning ved din institusjon.
 • Klikk på blyantikonet for å se og ev. rette feil/manglende opplysninger om stilling, stillingsprosent og startdato. Eller legge inn sluttdato for ansettelse hvis denne er bestemt.
 • Hvis en person har flere ansettelser ved din institusjon kan du bla i alle, både de som fortsatt er aktive og de som ikke lenger er aktive (= sluttdato er passert). Det siste forutsetter en aktiv ansettelse ved din institusjon.
 • Tildeling av roller (og tilbaketrekking av tildelte roller) utover Registrator gjøres i denne funksjonen.

Knappen for ny person (med hjelpeteksten Legg til ansatt):

 • Brukes for å søke opp en person som finnes i personregisteret og legge til opplysninger om ansettelse ved din institusjon og automatisk også rollen Registrator.
 • Kan brukes for å registrere en person som ikke finnes i personregisteret (forutsatt at du kjenner fødselsnummeret) og legge til opplysninger om ansettelse ved egen institusjon. (Alternativet er at personen selv logger på NVA for å få opprettet en brukerprofil og automatisk bli registrert i personregisteret. Og at Administrator etterpå søker opp personen og legger til opplysninger om ansettelse.)

For flere detaljer se veiledningen Roller og tilganger i Cris/NVA.

7. september 2022

Endringer for menyvalgene i toppbanneret

Det er gjort endringer (ryddet) i brukergrensesnittet for noen av de funksjonene som er tilgjengelige via lenker i toppbanneret. Under menyvalget MIN SIDE finner du:

 • Meldinger (fra meg til Kurator, og tilbakemeldinger til meg fra Kurator)
 • Registreringer (mine upubliserte og mine publiserte)
 • Forskerprofil (mine åpne data i tjenesten)
 • Brukerprofil (mine roller, ID-er og ansettelser/tilknytninger)

Under menyvalget ARBEIDSLISTE finner du funksjonene for rollen Kurator. Foreløpig omfatter disse forespørsler om brukerstøtte. Ev. også DOI-forespørsler forutsatt at tildeling av DOI-er er aktivert for din institusjon.

Under menyvalget GRUNNDATA finner du funksjoner for rollen Administrator som er den som vedlikeholder institusjonens opplysninger i personregisteret og tildeler de ulike rollene i tjenesten.

Funksjonene for rollen Redaktør er tilgjengelig via knapp merket med institusjonens navn/akronym. Med rollen Redaktør kan se hvilke opplysninger Sikt har registrert om institusjonen, og du kan ta kontakt ved behov for endringer. Den eneste funksjonen foreløpig er å angi tilgang til kontrollerte emneord for institusjonen. For detaljer se veiledningen Roller og tilganger i Cris/NVA.

Støtte for flere resultattyper

Med den siste oppdateringen er det også støtte for flere typer resultater. Det er nå mulig å registrere kunstneriske resultater innen arkitektur, scenekunst, film og musikk. Og mediebidrag i form av intervju, bloggpost, podkast og deltakelse i radio- eller TV. For detaljer se veiledningen Resultattyper i Cris/NVA.

25. mai 2022

Det er gjort flere oppgraderinger av tjenesten i mai. De siste detaljene kom på plass den 25.

Overgang til Cristins personregister

Den mest merkbare endringen for de som registrerer resultater er at Cris/NVA nå bruker Cristins personregister for verifisering av forfatter, veileder, redaktør og annen bidragsyter. (Testversjonen av Cris/NVA bruker testversjonen av Cristins personregister.) I tidligere versjoner av tjenesten ble verifisering av forfatter etc. gjort mot det autoritetsregisteret som brukes i biblioteksystemet Alma.

Endringer i påloggingsløsningen

 • Ansatte ved institusjoner som ikke bruker Feide kan nå logge på Cris/NVA via ID-porten ved å velge MinID eller BankID.
 • Ved første pålogging vil du få opprettet en brukerprofil. Forutsatt at du allerede er registrert i Cristins personregister med riktig institusjonstilhørighet, vil du samtidig få rollen Registrator. (Hvis ikke må Administrator ved din institusjon legge til korrekte opplysninger om din ansettelse ved institusjonen.)

Flere funksjoner for Administrator

 • Administrator kan opprette ny person i personregisteret med ansettelse ved egen institusjon. 
 • Administrator kan legge til/fjerne roller for brukere ved egen institusjon.
 • Administrator kan redigere opplysninger om ansettelse i personregisteret for personer ved egen institusjon (institusjon/enhet, stilling, stillingsprosent, startdato og ev. sluttdato).

Flere resultattyper

 • Utstillingskatalog (publisert som monografi)
 • Kapittel i utstillingskatalog (publisert i antologi)
 • Innledning (publisert i antologi)
 • Abstraktsamling
 • Konferanseabstrakt (publisert i et tidsskrift eller i en abstraktsamling)
 • Kapittel i rapport (publisert som del av en rapport)
 • Lisensiatavhandling
 • Hefte i tidsskrift (for publisering av hele hefter i vitenarkivet i stedet for enkeltartikler)

Spesielt om den nye produksjonsversjonen av Cris/NVA

 • Alle registreringer som fantes ved oppgraderingene i mai har blitt oppdatert ved at forfattere etc. har blitt verifisert mot Cristins personregister.
 • Ingen brukerprofiler har blitt slettet, men tilganger kan ha blitt endret. Ved problemer med tilgang, ta kontakt med vår brukerstøtte.
 • Tjenesten er foreløpig et tilbud til institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv.

Spesielt om den nye testversjonen av Cris/NVA

 • Ved utgangen av mai 2022 har 40 institusjoner fått tilgang til å bruke testversjonen, se Institusjoner med tilgang til testversjonen.
 • Nye institusjoner som ønsker tilgang må kontakte vår brukerstøtte og oppgi hvem som skal være kontaktperson for institusjonens bruk av testversjonen. Vedkommende vil få tilgang som administrator for egen institusjon.
 • Alle registreringer og alle brukerprofiler som fantes ved oppgraderingene i mai har blitt slettet.
 • Kontaktpersoner ved institusjoner med tilgang vil få informasjon via e-post om hva de må gjøre etter oppgraderingene i mai.

1. desember 2021

Ved registrering/redigering av resultat er det nå mulig å:

 • Starte i tomt registreringsskjema (i tillegg til å starte med lenke til original versjon eller å laste opp fil for å få importert tilgjengelige metadata).
 • Registrere resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid i form av Design.
 • Registrere resultat som foreligger som presentasjoner (Konferanseforedrag, Konferanseposter, Foredrag, Annen presentasjon).
 • I det trinnet hvor du laster opp fil og angir versjon og lisens; sjekke hva som ligger i Kanalregisteret om tidsskriftet/serien/utgiveren mht åpen tilgang for å få hjelp til å gjøre riktige valg (jfr. lenker til DOAJ, SherpaRomeo, Unit-avtaler og Plan S: Journal Checker Tool i Kanalregisteret).

Ved søk og visning er det nå mulig å:

 • Avgrense søket ved å legge til ett eller flere filter (tittel, sammendrag, resultattype, nøkkelord, bidragsyter, publiseringsår)

Annet:

 • Applikasjonen har fått nye farger.
 • Den tilbakemeldingen du får i registreringsskjema om en publikasjon kan inngå i NVI eller ikke, skal nå være korrekt (feilen i forrige versjon er rettet).
 • Redaktør kan velge om et kontrollert vokabular skal være; standard i registreringsskjemaet for alle ved institusjonen, kunne legges til og brukes av den som registrer, ikke være tilgjengelig. Jfr. at mange slike er fagspesifikke og derfor ikke relevante for alle institusjoner (foreløpig er det støtte for de kontrollerte vokabularene HRCS-aktiviteter og HRCS-kategorier).

1. oktober 2021

Ved registrering/redigering av resultat er det nå mulig å: 

 • Legge til HRCS-aktiviteter og HRCS-kategorier. 
 • Registrere flere ressurstyper, og for Artikkel i tidsskrift, Monografi og Kapittel i antologi er det lagt til et nivå for å angi innhold/målgruppe (jfr. krav for rapportering til NVI):
 • Legge til ulike bidragsytere (veileder, kontaktperson etc.) til en publikasjon i tillegg til forfatter/redaktør.
 • Angi at en publikasjon er fagfellevurdert og presenterer ny original forskning. I ny original forskning ligger også at publikasjonen ikke er en oversettelse eller en revisjon av en tidligere utgivelse, jfr. krav for rapportering til NVI.
  Merk: tilbakemeldingen i registreringsskjemaet om en publikasjon kan inngå i NVI ellre ikke kan være feil siden det nå er noen mangler i den sjekken som gjøres etter valg av tidsskrift/utgiver/serie mhp nivå i Norsk publiseringsindikator.

Ved søk og visning er det nå:

 • Lagt til et filter for å avgrense søket til de resultattypene det er støtte for å registrere.
 • Flere opplysninger som blir vist for en registrering.

Annet:

 • Funksjonen for å endre språk i brukergrensesnittet uavhenging av innstillinger i egen nettleser er nå tilgjengelig i toppbanneret (flyttet fra brukerprofil).
 • I testversjonen er det gjort en testmigrering av mer enn 700 000 metadataposter fra Cristin. Denne omfatter alle poster i en Cristin-kategori som er støttet i Cris/NVA.
 • Foreløpig må du laste opp minst en fil for å få lov til å publisere en registrering. Hvis du ikke har fila, eller hvis du trenger tid til å avklare hvilke betingelser som gjelder, lagrer du uten å publisere. Da blir registreringen lagret som en upublisert registrering (kladd) under Mine registreringer og du kan publiseres den når den er fullstendig.

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter