Nasjonalt vitenarkiv: Institusjoner med tilgang til testversjonen av Cris/NVA


Institusjoner som ønsker å prøve ut den tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) og bistå prosjektet med forslag til forbedringer kan få tilgang til testversjonen.

83 institusjoner har tilgang til testversjonen av Cris/NVA:

Institusjon Kontaktperson og Administrator
Akershus universitetssykehus HF Åse Marit Hammersbøen
Ansgar høyskole Birgit Myrene
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Marte Salvesen*
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lise Kjærstad
CICERO Frode Rørvik
Diakonhjemmet sykehus Hilde Trygstad*
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tom Erik Hamre
Folkehelseinstituttet Torun Graftås
Forskningsstiftelsen Fafo Stein Roar Fredriksen
Forsvarets forskningsinstitutt Caroline Johansen Musaus
Forsvarets høgskole Kari Jensen
Handelshøyskolen BI Maja Sørnes
Helgelandssykehuset HF Herald Reiersen
Helse Fonna HF Helge Børresen
Helse Midt IKT Mai Hege Stokke
Helse Vest IKT Bernt Olav Økland
Høgskolen i Innlandet Kåre Letrud
Høgskolen i Molde Timo Brøyn
Høgskolen i Østfold Kent Bersvendsen
Høgskulen på Vestlandet Lise Vik-Haugen
Høyskolen for yrkesfag Frede Stenslie
Høyskolen Kristiania Nina Marie Høyning Jørgensen
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning Kristin Haugan
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Einar Tokvam Jamne
Kunsthøgskolen i Oslo Nina Eskild Riege
Lovisenberg diakonale høgskole Rebecca Edelman
Martina Hansens Hospital AS Stig Heir
Meteorologisk institutt Per Helmer Skaali
MF vitenskapelig høyskole Hanne Storm Ofteland
Møreforsking Linn Kristin Akslen-Hoel
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) Marian Tvedt
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Per Gisle Galåen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Hege Eriksen Oswald
Nasjonalt senter for aldring og helse Vigdis Knutsen
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Gunnar Sivertsen
NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn Hammer
Nofima Irene Tabone
NORCE Norwegian Research Centre Hilde Kjærland
Nord universitet Wiebke Kallweit
Norges Bank Cathrine Fiva Waller
Norges Geotekniske Institutt Ellen Raddum*
Norges idrettshøgskole Elin Elisabeth Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Svanbjörg Dora Asudottir
Norges musikkhøgskole Karoline Liane Hovland
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Liv Gaustad
Norges vassdrags- og energidirektorat Frode Sørskar
NORSAR Åsta K. Skau
Norsk barnebokinstitutt Hanna Aanerud
Norsk institutt for bioøkonomi Hanne Tvete*
Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther
Norsk Polarinstitutt Siri Uldal
Norsk senter for økologisk landbruk Solveig Johnsen
Norsk Treteknisk Institutt Ingeborg Hagen
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Åsmund Welttzien
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS Siw Nordahl
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Inger-Hege Utgarden
Oslo universitetssykehus HF Pål Bakke
OsloMet - storbyuniversitetet Tanja Strøm
Politihøgskolen Mette Berg
PRIO - Institutt for fredsforskning Martin Tegnander
Riksantikvaren Jan Helge Skjerven
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Tamila Thomassen
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter* Jakob Berg Olsen
Sikt  
Simula Research Laboratory Halvard Moe
SINTEF Laila Økdal Aksetøy
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Benedicte Mohr
Statistisk sentralbyrå Elsa Granvoll
Statped Anne Hildrum Holkesvik
Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene
Sykehuset Telemark HF Stine Helene Dahl
Transportøkonomisk institutt (toi) Trude Kvalsvik
UiT Norges arktiske universitet Tanja Larssen
Universitetet i Agder Marte Strand
Universitetet i Bergen Irene Eikefjord
Universitetet i Oslo Elin Holmstrøm Frøshaug
Universitetet i Stavanger Suvada Veledar
Universitetet i Sørøst-Norge Herman Strøm
Universitetssenteret på Svalbard AS Sebastian Faulkner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Karianne Fredenfeldt Lind
Vestlandsforskning Monica Brugrand
Veterinærinstituttet Trine Furuvald Sikstrøm
VID vitenskapelige høgskole*  

*Sikt sørger for at institusjonens kontaktperson for testversjonen får tildelt rollen Administrator. Institusjonen bestemmer selv hvem, men vedkommende må ha logget på tjenesten minst en gang etter 25. mai 2022 og fått opprettet en brukerprofil. Alle som har rollen Administrator kan tildele seg selv, og andre ved samme institusjon, de ulike rollene i tjenesten.

For spørsmål om tilgang, kontakt brukerstøtte

Se Spørsmål og svar om tilgang til testversjonen av Cris/NVA

Se Roller og tilganger i Cris/NVA

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter