Nasjonalt vitenarkiv: Arbeidsgruppe for revisjon av styringsdokument


Bakgrunnen for etableringen av arbeidsgruppen er en henvendelse fra UHR og FFA til Kunnskapsdepartementet om bekymringer knyttet til utviklingen av et felles Nasjonalt vitenarkiv (NVA) og nytt nasjonalt forskningsinformasjonssystem (CRIS).

Arbeidsgruppen skal bistå i å konkretisere:

  • En detaljert funksjons- og leveranse beskrivelse for systemet som skal leveres sommeren 2023. Denne beskriver funksjonalitet og leveransetidspunkt. Beskrivelsen må kunne forstås av både brukere og ledere.
  • En prosessbeskrivelse og rollebeskrivelse i styringsdokumentet som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva. Hvem beslutter løsning, plan og budsjett og hvem gir råd.
  • Akseptansekriterier.

Disse revisjonene og oppdateringene som skal inngå i det reviderte styringsdokumentet skal deretter legges frem for styringsgruppen som formelt godkjenner styringsdokumentet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

  • Trude Eikebrokk (FFA/SINTEF)
  • Margaret Fotland (UHR/UiO)
  • Herman Strøm (UHR/USN)
  • Grete Christina Lingjærde (UHR/UiO)
  • Pål Bakke (Helse/OUS)
  • Gunnar Sivertsen (NIFU)

Sikt leder arbeidsgruppen og deltar i arbeidet.

Møtereferater:

Referat fra møte 15. juni 2022

Referat fra møte 16. august 2022

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter