Møte i Digitaliseringsstyret 11.01.2021


Videomøte kl. 10:00-12:00.

Agenda 

Tid

Saks-nr. 

Type 

Sak 

Vedlegg

10:00

 74

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 

75

Godkjenning av referat fra møte 19.11.2020

 

  76 V

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren – oversendelse av utkast til Kunnskapsdepartementet

 

Andreutkast ny digitaliseringsstrategi

Vedlegg 76A:
Oppsummering av innspill til andreutkast
11:55 77   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter